Laulunopetus

Laulunopetus

Oppitunnit räätälöidään oppilaan omien tavoitteiden mukaisesti painottumaan klassiseen / pop/jazz tai rock-musiikkiin.

Opiskelija voi myös halutessaan lisätä opintoihinsa teoriaopintoja, jotka toteutetaan pienryhmissä tai yksilöopetuksena.

Musiikkiopisto Appasionato tarjoaa laadukasta, tavoitteellista ja innostavaa musiikin opetusta kaikenikäisille ja -tasoisille.
Musiikkiopisto Appasionato on toiminut Tampereen seudulla jo vuodesta 2004 saakka. Olemme uudenaikainen musiikkiopisto, jonka laadukas ja innostava opetus edistää Pirkanmaan musiikkikulttuuria.
Laulutunnit ovat aina yksilöopetusta
Musiikkiopisto Appasionatossa annetaan oppilaille mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja.
Opiskeluympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Lähtökohtana on inspiroiva ja kannustava ilmapiiri sekä hyvä vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä.
Musiikkiopisto Appasionato on ollut jo yli vuosikymmenen ajan Tampereen seudulla toimiva uudenaikainen musiikkiopisto, jonka laadukas ja innostava opetus edistää Pirkanmaan musiikkikulttuuria.
Meillä voit opiskella ilman kuntarajoja ja pääsykokeita!

Opettajat

Musiikkiopisto Appasionaton opettajat ovat laaja-alaisia musiikin ammattilaisia ja musiikkipedagogeja. Heillä on vahva muusikon ja pedagogin identiteetti, joka nousee toisaalta oman soittimen vahvasta taiteellisesta ja teknisestä hallinnasta ja toisaalta monipuolisista pedagogisista valmiuksista kohdata erilaisia oppijoita.

Musiikkiopisto

Opiskelun voi aloittaa kuka tahansa ja minkä ikäisenä vaan! Voit aloittaa lauluharrastuksen minkä ikäisenä tahansa tai jatkaa aikaisemmin aloitettuja lauluopintojasi!
Toimintaperiaatteenamme on tarjota erityisen laadukasta musiikin perusopetusta. Tehtävämme on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin.
Musiikkiopisto Appasionaton arvomaailma ja opetus perustuu oppilaslähtöisyyteen ja siihen, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja tasa-arvoinen yksilö.
Opiston tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet tehdä ja kokea musiikkia läpi elämän sekä saattaa musiikki elämänkestäväksi voimavaraksi ja esteettiseksi elämänsisällöksi.
Kunnioitamme opiskelijan omia lähtökohtia ja tavoitteita sekä musiikkityylisuuntausta.
Laulutunnit ovat aina yksilöopetusta

Laulutunnit ovat aina yksilöopetusta

Laulutunnit ovat aina yksilöopetusta

Your Spirit! Your Sound.