Musiikkiopisto

Musiikkiopisto

Toimintaperiaatteenamme on tarjota erityisen laadukasta musiikin perusopetusta. Tehtävämme on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin.
Musiikkiopisto Appasionaton arvomaailma ja opetus perustuu oppilaslähtöisyyteen ja siihen, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja tasa-arvoinen yksilö.
Opiston tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet tehdä ja kokea musiikkia läpi elämän sekä saattaa musiikki elämänkestäväksi voimavaraksi ja esteettiseksi elämänsisällöksi.
Kunnioitamme opiskelijan omia lähtökohtia ja tavoitteita sekä musiikkityylisuuntausta.

Musiikkiopisto Appasionato tarjoaa laadukasta, tavoitteellista ja innostavaa musiikin opetusta kaikenikäisille ja -tasoisille.

Musiikkiopisto Appasionato on ollut jo yli vuosikymmenen ajan Tampereen seudulla toimiva uudenaikainen musiikkiopisto, jonka laadukas ja innostava opetus edistää Pirkanmaan musiikkikulttuuria.

Musiikkiopisto Appasionatossa annetaan oppilaille mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja.

Opiskeluympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Lähtökohtana on inspiroiva ja kannustava ilmapiiri sekä hyvä vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä.

Musiikkiopisto Appasionato on ollut jo yli vuosikymmenen ajan Tampereen seudulla toimiva uudenaikainen musiikkiopisto, jonka laadukas ja innostava opetus edistää Pirkanmaan musiikkikulttuuria.

Meillä voit opiskella ilman kuntarajoja tai vanhanaikaisia pääsykokeita!

Musiikkiopisto Appasionaton opettajat ovat laaja-alaisia musiikin ammattilaisia ja musiikkipedagogeja. Heillä on vahva muusikon ja pedagogin identiteetti, joka nousee toisaalta oman soittimen vahvasta taiteellisesta ja teknisestä hallinnasta ja toisaalta monipuolisista pedagogisista valmiuksista kohdata erilaisia oppijoita.

Musiikkiopisto

Opiskelun voi aloittaa kuka tahansa ja minkä ikäisenä vaan! Voit aloittaa soitonharrastuksen minkä ikäisenä tahansa tai jatkaa aikaisemmin aloitettuja soitonopintoja!

Pop/Jazz&Rock linja ja Klassinen linja

Pop/Jazz&Rock linja ja Klassinen linja

Laulu, Piano, Kitara, Sähkökitara, Sähköbasso, Rummut, Viulu, Alttoviulu, Sello, Huilu, Klarinetti, Saksofoni
Avoin osasto (aikuislinja)

Avoin osasto (aikuislinja)

Laulu, Piano, Kitara, Sähkökitara, Sähköbasso, Rummut, Viulu, Alttoviulu, Sello, Huilu, Klarinetti, Saksofoni
Vapaa linja (alle 12-vuotiaille)

Vapaa linja (alle 12-vuotiaille)

Laulu, Piano, Kitara, Sähkökitara, Sähköbasso, Rummut, Viulu, Alttoviulu, Sello, Huilu, Klarinetti, Saksofoni

Your Spirit! Your Sound.